Åndedrættets vej

Den stærkeste inspiration i udviklingen af Breathway – ‘Åndedrættets vej til stilhed og styrke’ – har været Bob Moores system og den daoistiske åndedrætspraksis. Dertil kommer mine år som professionel klatrer, hvor jeg for alvor havde mulighed og behov for at gå i dybden med meditationen. Det, der var tydeligt efter lange dages klatring, var, at åndedrættet syntes at kunne diffundere ud i hele kroppen og revitalisere de slidte muskler.  Ofte i en helt usædvanlig grad. 

Endvidere blev det mere og mere tydeligt, at der var bestemte områder i kroppen, der i særdeleshed kunne generere ny energi, og her især maven. Og dertil at denne vitalitet eller energi kunne flyttes med åndedrættet. Åndedrættet kunne så at sige åbne blodkar og dermed bevidstgøre kroppens muskler og organernes funktion. At denne åndedrættets kropsterapi kunne gavne en klatrers trætte og forslåede krop, skulle vise sig at kunne blive til gavn for mennesker med mere alvorlige fysiske traumer.

På Vedfelt Instituttet har meditationsuddannelsen hovedsagligt været tænkt som uddannelse af terapeutens registrerende sensibilitet. I takt med anerkendelse af mindfulness som metode i psykoterapi har jeg også inddraget breathway som støtte for mennesker, der har oplagt behov for ro og styrke.

Kabat Zinns ‘Mindfulness’ udspringer af Zen som er japansk buddhisme med rødder i kinesisk tradition. Den klassiske kinesisk daoistiske qi gong meditation kan således siges at være nært relateret til mindfulness. Men hvor mindfulness især går efter tomhed, er qi gong et mere praktisk anliggende. Buddhisme søger mental udfrielse af genfødslernes hjul ved at lægge afstand til verden, daoismens qi gong er nært knyttet til lægekunsten, og har som sigte at holde mennesket stærkt knyttet til naturen og i fysisk og mental balance.

I Kabat Zinns mindfulness er målet oprindeligt mindful-ness – en mental tilstand. Det sundhedsmæssige er sidegevinster ikke målet.

I Breathway qi gong er det omvendt – hovedmålet er sundhed og styrke. Stilhed, ro og balance er den måde, det ytrer sig. I begge systemer er åndedræt centralt. I Mindfulness er fokus på åndedrættet en måde at regulere det mentale system. I Breathway er åndedrættet et medie for sindet i det terapeutiske kropsarbejde. Sindet anvender åndedrættet til at mærke og se ind i kroppen, åbne blodgennemstrømning og regulere ubalancer. Det er en villet aktivitet, der korresponderer med det autonome system.

Og tilbage til det naturlige. Efter at have arbejdet med teknikken så mange år, blev det mere og mere klart, at man helt kunne forlade det meditationstekniske sprog der knytter sig til fremmede kunturer. Man kunne gå til meditationen som en fænomenologisk undersøgelse af forholdet mellem krop, følelse og åndedræt – se direkte på det som det folder sig ud og benævne det, der folder sig ud i et sprog, der har udgangspunkt i kroppens naturlige funktion. 

Den korte naturlige beskrivelse er, at breathway er en måde at skabe balance mellem overspændte og underspændte muskler. En måde at opløse muskelspændinger, der vanskeligt nås ad anden vej. Helt specielt er det en måde at afspænde maveregionen langt ind i tarmenes sindrige muskelvæv. Dette er som nævnt helt centralt da det er i maveregionen der kan udvikles den styrke og energi der skal bruges til at regenerere kroppen og løfte stemning og umiddelbar glæde.

Og – dertil kommer at vældig mange følelsesmæssige spændinger sætter sig som kronisk låste muskler i mave og bækkenområdet. Det er bl.a. derfor meditation kan være en så væsentlig del af psykoterapi – man lærer at føle, det man føler, når man føler sin krop fordi følelser er kropsfølelser. Og man lærer, at man i en unik forstand selv kan være virksom i regulering af stemning og følelse gennem en enkel praksis.

Breathway kan kaldes meditation, da det er en bevidst mental fokusering, der lader bevidstheden hvile i åndedrættets rytme i en tankeløs tilstand. En indre tilgang til kroppen der skaber mental ro. En fordybelse i en fuldstændig naturlig proces.

Breathway er en daglig tilbageregulering af den stress, der sætter sig i kroppen. Meditationen giver mulighed for at være i kontakt med en dybere kropslig selvfornemmelse, der mistes med socialiseringen. Jeg vil hævde at Breathway – Åndedrættets Vej – er en måde at  tilbageerobre det vi har mistet generelt i kulturen – vores krop. Og vel at mærke en krop der ligger åben for vores intellekt i introspektion. 

Et eksempel er tabet af forbindelsen mellem underkroppen og benene. I breathway praksis er noget af det første, man lærer, at åbne den store hovedpulsåre, der løber via maven og ned i benene. Med en ganske enkel teknik afspændes passagen hvorved følelsen af benene bliver helt åbenbart en anden. Styrke og balance i hele kroppen følger. Dette er for mange en forbløffende øjenåbner, idet det er en tilbageerobring, der er lige så eklatant som den er naturlig. 

Særligt indtryk gjorde det på mig, da et menneske med følger efter whiplash med kronisk smerte og låste muskler i nakken i løbet af ganske kort tid var i stand til at åbne for blodtilførslen til nakken, lindre smerten, blødgøre muskler og føle et nærvær der havde været mistet. Det er åndedrættets milde lægende evne, og det er personens egen fordybende proces. Breathway er vejen tilbage til det naturlige lægende åndedræt, det er en generobring af det mistede.

Copyright © 2019 Breathway All rights reserved