breathway

Åndedrættets vej til stilhed og styrke

Det første offer ved stress eller traume er åndedrættet. Åndedrættet tilbageholdes i den muskelstivnen, der ledsager overbelastning. Det reducerede åndedræt beskytter personen mod at føle sig selv både kropsligt og psykisk. Dog vil en permanent reduktion af åndedrættet medføre en generel reduktion at vitalitet. Herefter vil  vildrede og mismod ofte langsomt indfinde sig.
 
Åndedrættets lægende kraft.
Med Breathway meditationen kan vi med fokuseret bevidsthed, mildt og nænsomt udvide åndedrættet, og langsomt vende tilbage til en mere naturlig tilstand. I takt med at den generelle tilstand bedres, vil de slidte og låste områder langsomt kunne åbnes og behandles ved at regulere blodtilstrømningen med åndedrættet.
 
Energi og ro
Et af de underbelyste aspekter af stress og traume er, at det efterlader den ramte med en fornemmelse af ikke at have energi nok, – til at leve sit liv. Dette afstedkommer en latent panik i personen – at mangle energi og ikke kunne komme i kontakt med den. Ved at arbejde fokuseret på forbedring af energien med Breathway, vil et traumearbejde kunne styrkes betydeligt.
 
Stilhed og styrke
Praksis har to primære mål – at finde ro med åndedrættet og – at læge det traumeramte ved at regulere blodgennemstrømning med det fokuserede åndedræt. Der kræves ingen fysiske forudsætninger. Alle bestræbelser i kurset er den milde venden tilbage til naturlige tilstande. 
 
Videnskabelighed
Breathway er et meditationskoncept der udelukkende bygger på kroppens funktion som den opleves. Breathways videnskabelighed hviler på en vestlig fænomenologisk tilgang. Breathway er renset for religiøst sprog og instrueres udelukkende med referencer til en direkte naturlig oplevelse af kroppen. Breathway er en fordybelse i det naturlige åndedræts muligheder. 
 
Metoden har hidtil været undervist eksklusivt i individuelle terapeutiske forløb. Da det har vist sig at metoden giver særlige terapeutiske muligheder for mennesker med traume og stress efter fysisk kvæstelse som whiplash undervises metoden nu mere alment i en form der matcher disse muligheder.  
 
Metoden er udviklet af Henrik Hass med baggrund i en række meditationsformer. Breathway er udviklet  i løbet af de sidste 25 år. Breathway er også et gavnligt bidrag i arbejde med psykisk udvikling og følelsesmæssig balance.

Copyright © 2019 Breathway All rights reserved